Affiliated Member organization

National Indigenous Women’s Federation

Buddhanagar, Kathmandu

Name list of Affiliated Member organization

S.N Name of Organization Name Designation Contact No. Email Address
1. Nepal Bhasa Misha Khala, Central Committee- Kathmandu Mangala Karanjit

Dharmasobha Tuladhar

Urmila Dangol

Premhira Tuladhar

Nirmala Tuladhar

Srijana Pradhan

Sabita maharjan

Padma Laxmi Dangol

Purnima  Dangol

Chairperson

Vice-president

Secretary

Vice-secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

 

9841-309638/01-5525689

9840373113/ 01-4263468

98510-36269/ 01-4270104

014-253174

014-77306

014-2443557

9851083867

9841579108

014-555053

nananewa@yahoo.com

 

Urmiladangol152@yahoo.com

Premhiratuladhar@gmail.com

yysilver@mos.com.np

mrs.shreejanapradhan@gmail.com

 

Purnima2208@yahoo.com

2. Nepal Magar Mahila Sangh, Central Committee- Kathmandu Binita Ale Magar

Mamata Budhathoki Magar

Hiru Sara Rana Magar

 

Dhana devi Thapa Magar

 

Phurwa Lhomu Roka Magar

 

Dhan kumari  Rana Magar

 

Omkali Thapa Magar

 

 

Khem Kumari Thapa Magar

Devi Thapa Magar

Khagi Rana Shrees Magar

Gayatri Ale Magar (Province no. 1)

Rama Pulami Magar

Sunita Dagali Magar( Province no. 2)

Rupa Rana Magar

Deepa Thapa Magar (Province no. 3)

Bhadra Maya Magar

Urmila Rana Magar

Pritam Kumari Ranamagar

(Province no) 4

Phul Kumari Ranamagar

Meena Kumari Gharti Magar

Shobha Thapa Magar ( Province no. 5)

Tara Rana Magar

Ram Priya Budha Magar

Bimala Thapa Magar (Province no, 6)

Hari Maya Saru Magar

Magali Roka Magar

Deepa Devi Budha Magar (Province no. 7)

Tripana Budha Magar

 

Chairperson

Senior Vice-chairperson

Language Vice-chairperson (Bahra)

Language Vice-chairperson (Athaar)

Language Vice-Chairperson (Kaike)

General Secretary

 

Secretary (Suchana, Prachar Prasar Tatha Sangathan)

 

Secretary (Bidesh Bibagh)

Treasurer

Vice-Treasures

Coordinator

Member

Member

Member

 

Member

Member

 

Member

Member

Member

 

Member

Member

 

 

Member

Member

Member

 

Member

Member

Member

 

Member

 

9849945594/9803596582

9847140508

9849806660

 

9843595654

 

9848304149

 

9841744664

 

9848115371

 

 

9842658499

9845053912

9848031126

9842066445

9815366965

9815366965

9865033805

9844079043

 

9841975468

9844096440

 

9845074635

9846124253

 

 

9846466535

9821424958

9848219871

 

 

9848104942

 

9848207329

9848303589

 

9848424753

9841003252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sunuwaar Mahila Samaj, Central Committee- Kathmandu Laxmi Sunuwar

Mahalati Sunuwar

Shova Sunuwar

Sharada Devi Sunuwar

Lila Sunuwar

Kummaya Sunuwar

Jureli Sunuwar

Prema Sunuwar

Tara Devi Sunuwar

Mariya Sunuwar

Tasna Sunuwar

Barsha Sunuwar

Puja Sunuwar

 

 

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

 

9813426704

9843762060

9843762060

9841724473

9843830292

9843340640

9843531671

9866804010

9841833332

9849999843

9865062797

9844293056

9849551461

sunuwarlaxmi32@gmail.com

 

 

 

 

1583sunuwar@gmail.com

4. Nepal Kirat Rai Mahila Sangh, Central Committee- Kathmandu Suja Rai

Uropiya  Rai

Devika  Rai

Sushila Rai

Susma Rai

Khem kumara Rai

Dil kumara Rai

Jayanti Rai

Sonita Rai

 

 

Chairperson

Vice – Chairperson

Secretary

Treasury

Member

Member

Member

Member

Member

 

 

9816999844

9841112488

9841478534

9801016540

 

9841563248

9841919175

9841687421

 

 

Suja2064rai@yahoo.com

 

Lovelynisha49@yahoo.com

gole_sushila@yahoo.com

 

durgarai@yahoo.com

dilkumari1965@gmail.com

5. Tharu Mahila Jaagaran Kendra, Central Committee- Kathmandu Phulmati Chaudhary Tharu

Sita Chaudhary Tharu

Manisha Chaudhary

Rojina Chaudhary Tharu

Basanti Chaudhary

Sajana Chaudhary

Rita Chaudhary

Gita Chaudhary

Sarita Chaudhary

Laxmi Chaudhary

Rama Chaudhary

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

 

 

9841-345239/9741-187315

98510-30885

9849099738

9808074250

9849027617

phulmati45@yahoo.com
6. Nepal Tamang Mahila Ghedung, Central Committee- Kathmandu Soni Lama

 

Shramik Lama

Palmu  Ghising

Palmu Dawa

Sarala Moktan

Ramila Lama

 

Chairperson

 

Vice-chairperson

General Secretary

Secretary

Treasurer

Member

98510-55302

 

9841-440737

9803044709

9841-470004

sunilama28@gmail.com

ntwghedung@gmail.com

shramiklama@gmail.com

7. Thakali Mahila Sangh, Central Committee- Kathmandu Kusum Bhattachan

Krishu Gauchan

Kalpana Bhattachan

Shila Sherchan

Anjila Sherchan

Bina Tulachan

Netra Kumari Gauchan

Chairperson

General Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

 

9841-387413/ 01-4411700

9841173823

9841540241

9841339616

9843593681

9851045809

9841290396

 

kusumbishalnagar@gmail.com

 

 

8. Nepal Majhi Mahila Utthaan Sangh, Central Committee- Kathmandu Rita Mahi

Til Kumari  Majhi

Bimal Majhi

Ganga  Majhi

Sakuntala Majhi

Bishnu kumari Majhi

Rupa Majhi

Shreesha  Majhi

Swastika  Majhi

Anjali  Majhi

Kopila Majhi

Sunita  Majhi

Radhika  Majhi

Laxmi Majhi

Chairperson

Vice-chairperson

General Secretary

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

 

98560-32392

9808100257

9813310539

9847621441

9840308116

9866885697

9807306282

9813934553

9847568497

9841549237

9847664210

9844463798

9860015005

9823373324

9860222818

sismajhi@gmail.com

 

 

 

 

9. Nepal Kumal Mahila Samaj Sudhar Samiti, Central Committee- Kathmandu Kalpana Kumal

Bil Kumari Kumal

Anita Kumbhakar

Pabitra Kumal

Rita Kumbhakar

Chairperson

Vice-Chairperson

Secretary

Vice-Secretary

Treasurer

9841-460361

9846044716

9841-835416

9846044715

01-238925

kalpanakumal@hotmail.com
10. Walung Mahila Sangh Paljung Lama

Mingma Lama

Member

Member

9841-581327/ 4491569

98510-85438

 
11. Nepal Gurung (Tamu) Mahila Sangh, Central Committee- Kathmandu Chandrakala Gurung

Hai Kumari Gurung

Chetkumari Gurung

Bhalamaya Gurung

Hom Kumari Gurung

Harimaya Gurung

Chairperson

Vice-chairperson

General Secretary

Treasurer

Vice-Treasurer

Secretary

01-4417356/ 9841-636628

9841-302786

98511-20261

9841-841741

01-4468114

9851058941

grgck01@gmail.com
12. Danuwaar Mahila Samaj Sudhar Sangh, Central Committee- Udayapur Sanja Kumari Danuwaar

Jhukki Maya Danuwaar

Sarada Danuwar

Archana Danuwar

Shanta  Danuwar

Mina Danuwar

Sunita  Danuwar

Sabitra  Danuwar

Gyani Danuwar

 

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

 

9741-071123/9743039602

9842825280

9814717805

9819975422

9843310136

 

 

 

 

sanjadanuwar11@gmail.com
13. Nepal Sherpa Mahila Sangh, Central Committee- Kathmandu Nimi Sherpa

Paasi Sherpa

Yangdu Sherpa

Chheku Sherpa

Lakpa Diki Sherpa

Thakchi  Sherpa

Nima Devi Sherpa

Narbu  Sherpa

Phur lhomu Sherpa

Soni Sherpa

Dali Sherpa

Chairperson

Vice-chairperson  (I)

Vice-chairperson (II)

General Secretary

Vice-Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

 

01-4915461/98510-32870

98510-98828

9841-313305

 

9841-657518

9841-269712

 

atesnimi@wlink.com.np

 

 

 

 

 

14. Nepal Pahari Mahila Bikash Sangh, Central Committee- Lalitpur Bina Nagarkoti

Anu Pahari

Sanju Nagarkoti

Dhan Kumari Nagarkoti

Chanchala Pahari

Bishnu Pahari

Dibya Pahari

Shanta Pahari

Kamala Nagarkoti Pahari

Chairperson

Vice-Chairperson

Secretary

Vice-Secretary

Treasurer

Vice-Treasurer

Member

Member

Member

 

9841515029

9841852738

9818438291

9810262183

9860036784

 
15. Meche Mahila Utthaan Sangh, Central Committee- Jhapa Roshni Meche

Mina Meche

Binda Meche

Numa Meche

Manju Meche

Kamala Meche

Lina Meche

Urmila Mech

Shabitri Meche

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Vice-Secretary

Treasure

Member

Member

Member

Member

9842719060

9814084326

9807984257

 

9816099455

9814308160

9803323748

9817985118

9817032437

 

 

16. Rajbanshi Mahila Sangh, Central Committee- Jhapa Nabina  Rajbanshi

Ratna   Rajbanshi

Upashi Rajbanshi

Sanam  Rajbanshi

Devika Rajbanshi

Joshna Rajbanshi

Dipa  Rajbanshi

Pramila Rajbanshi

Gitasari Rajbanshi

Tila Rajbanshi

Gita Rajbanshi

Chairperson

Vice-Chairperson

Vice-Chairperson

Secretary

Vice-Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

 

9817999679

 

9842410312

9804971162

9806055558

9806002059

 

9814979148

9806027945

9824085357

 

 

 

 

 

17. Kirat Yakthung Maangena Chumlung, Central Committee- Kathmandu Sashi Chemjong

Krishna Shubba

Jayahangma Limbu

Sirjana Subba

Sabita Chemjong

Bina Ingnam

Shuva Subba

Goma Devi Chemjong

Moti Limbu

 

Chairperson

Vice-Chairperson

Vice-Chairperson

General Secretary

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

 

01-5001242/9841-343182

 

 

9841249049/ 4412884

 

 

 

18. Lhomi Mahila Kalyan Manch, Central Committee- Lalitpur Chhingheppa Lhomi

Sijok Lhomi

Pimbadema Bhote

Sijok Bhote

Yangjen Lama

Sangjum Lama

Chhingchippa Lhomi

Lakpa Chhere Lhomi

Doma Lhomi

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Vice-secretary

Treasurer

Vice-Treasurer

Member

Member

Member

 

9741-016365

98034-11663

9841-569045

98420-6023

 

Chhinglhomi1978@gmail.com
19. Palden Dolpo Mahila Sangh, Central Committee- Kathmandu Pemba Yangzom Ghale

Pasang Lhomu Ghale

Sonam Palden Ghale

Chairperson

Secretary

Treasurer

9803558117

9813567657

9841-443455

 
20. Mugal Adivasi Janajati Mahila Utthaan Sanstha, Central Committee- Kathmandu Toma Lama

Kansyar Tamang

Lenjyam Tamang

Mingjung Tamang

Ghangsyar Lama

Sangmu Tamang

Chhorten Lama Tamang

 

Chairperson

Vice-Chairperson

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

9841-428963

 

9841521732

tomalama123@yahoo.com
21. Byasi Sauka Mahila Sangh, Central Committee- Kathmandu Pushpa Budhathoki

Sumitra Bohora

Kamini Bohora

Tara Bohora

Saraswati Bohora

Meena Bohora

Babita Bohora

Sunita Bohora

Pushpa Lala

Santoshi Eaitawal

Kiran Bohora

Chairperson

Vice-Chairperson

Treasurer

Secretary

Vice Secretary

Member

Member

Member

Member

Member

Member

9849-256787

9841380106

9860234623

9849700767

9841970935

9841310450

9843021235

9841346044

 

9815596384

 

9841076826

 

 

 

pushpa_lala@yahoo.com

22. Nepal Chhantyal Mahila Sangh, Central Committee- Kathmandu  Man Maya Chhantyal

Geeta Chhantyal

Yamuna Chhantyal

Devmati Chhantyal

Tham Maya Chhantyal

Shanta Kumari Chhantyal

Hiramoti Chhantyal

Nar Kumari Chhantyal

Jokh Kumari Chhantyal

Chandra Kumari Chhantyal

Chandra Kumari Chhantyal

Krishna Kumari Chhantyal

Chhamu Chhantyal

Uma Chhantyal

Meena Chhantyal

Dhansa Chhantyal

Deu Kumari Chhantyal

Chairperson

Vice-chairperson

General Secretary

Secretary

Treasurer

Vice-Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

 

9841020315

9803426752

9841932623

9860634019

9851012231

9841390607

9841092490

 

 

9841781512

 

9849367314

9810367222

 

9860071243

9849067041

9818292313

 
23. Barhagaun Chhimighyarcha Mahila Samaj Sewa, Central Committee- Kathmandu Tasi Syangmo Gurungseni

Tsering Youten Gurung

Tsering Bhuti gurung

Mhendo Gurung

Tashi Gurung

Kulshan Gurung

Bhutik Gurung

Chhaykta Gurung

Namtang Gurung

Bhutik Thakuri

Chairperson

Vice _chairperson

Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

 

9851100754

01-4890090

9841416886

 

tashi3248@yahoo.com
24. Tajpuriya Mahila Utthaan Sangh, Central Committee- Jhapa Sumitra Tajpuriya

Tara Devi Tajpuriya

Prabha Tajpuriya

Tilo Tajpuriya

Santoshi Tajpuriya

Gulani Devi Tajpuriya

Laxmi Kumari Tajpuriya

Khemi Devi Tajpuriya

Lagani Devi Tajpuriya

Chairperson

Vice Chairperson

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

 

98420-91285/ 021-691398

 

 

 

021-690942

 
25. Bhujel Mahila Samaj, Central Committee- Kathmandu Lila Bhujel

Bimala Bhujel

Nirmala Bhujel

Kala Bhujel

Gita Bhujel

Goma Gharti

Parbati Bhujel

Goma Devi Bhujel

Prema Gharti

Rita Bhujel

Juna Devi Bhujel

Sunita Bhujel

Shova khawash

Indra Devi Khawash

Indira Bhujel

Chairperson

Vice-chairperson

General Secretary

Treasurer

Secretary

General Secretary

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

 

9841-178682/01-4355614

9841-706395

9841-796892

9847-462303

9844060131

98410819903

9847070530

9849181500

9841202443

9849262031

9818369591

98148445196

023-561436

9842664430

9815325216

 
26. Jirel Mahila Samaj Sewa, Central Committee- Dolakha

 

Shanti Jirel

Tika  Maya Jirel

Tulashi Jirel

Man Maya Jirel

Santi Jirel

Sarita Jirel

Sashikala Jirel

Sanu Maya Jirel

Sanu Jirel

Chairperson

Vice Chairperson

Vice Chairperson

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

 

9843550080

9841946079

9741110329

9741095160

9741129590

9843708269

9841961292

9813371595

9843827064

9841213516

shantijirel@hotmail.com
27. Nepal Gangaai Mahila Parishad, Central Committee- Jhapa Lakhi Ganesh

Laxmi Kumari Mandal

Laxmi Devi Ganesh

Sarita Mandal

Anita Ganesh

Susma Ganesh

Aasha Mandal

Sita Mandal

Beli Devi Ganesh

Chairperson

Vice-Chairperson

General Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

 

9860362645/ 9807967404

9808051820

9841-191630

9841191630

9814071466

9811026212

 

 

9804998293

 
28. Dhanuk Mahila Samaj, Central Committee- Kathmandu Gayatri Kumari Mandal

Amrita Devi Mandal

Priti Adhikari Mandal

Neelam Mandal

 

Sushila Devi Mandal

Maya Devi Mandal

Shyam Kumari Mandal

Chairperson

Vice-chairperson

General Secretary

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

 

98036-46587

9807890763/  01-4486920

98048-52495

98031-41998

01-4600569/ 9813761772

 

 

 

 

dhanukwomen@gmail.com

29. Dura Mahila Samaj, Central Committee- Kathmandu Pabitra Devi Dura

Meena Devi Dura

Nar Maya Dura

Indra Maya Dura

Manju Dura

Dilu Dura

Sita Dura

Shusila Dura

Basanti Dura

Kopila Dura

Januka Dura

Chairperson

Vice Chairperson

Secretary

Vice Secretary

Treasury

Member

Member

Member

Member

Member

Member

9841-742871, 5570308

9843677593

9849202830

9841922654

9813930173

9846785847/9808892458

9846104065

9846662440

9846139202

9845153653

9845567595

 

 

 

 

 

 

dilu.dura123@gmail.com

30. Nepal Chepang Mahila Sangh, Central Committee- Kathmandu Sharmila Chepang

Dhan kumara  Chepanag

Kamala Chepang

Nisha Chepang

Sita  Chepang

Kalpana  Chepang

Solti Maya Chepang

Ichhya Maya Chepang

Shreejana  Chepang

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Vice Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

9849286459

9811879697

9845449254

9863403211

9849551375

 

9818257595

9843368237

9849551375

 

 

chepangwoman@gmail.com

31. Dhimal Mahila Sangh, Central Committee- Morang Meena Dhimal

Bimala Dhimal

Manju Dhimal

Manisha Dhimal

Laxmi Dhimal

Beena Dhimal

Anjana Dhimal

Samjhana Devi Dhimal

Nisha Dhimal

Gyani Maya Dhimal

Rejina Dhimal

Chandra Dhimal

Reeta Dhimal

Reena Dhimal

Sangita Dhimal

Sumi Dhimal

Samjhana Dhimal

Chairperson

Vie-Chairperson

Secretary

Vice-Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

Member

 

9862234895

9815976685

9841364691

 

9842196519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9811334888

mina.dhimal@gmail.com

 

dhimalmanju7@gmail.com

32. Yakkhama Yapsen, Central Committee-Lalitpur Indira Jimi

Sashikala Dewan

Julita Rai

Devimaya Limbu Dewan

Juna Kindang Dewan

Pushpalata Jimi

Sarita Yakkha

Phulka Jimi

Bimala Yakkha

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

 

9841-567112

9841-443189

 

9842144198

 

9849-360722

9808685287

 

indirajimee@yahoo.com

 

33 Nepal Baram Mahila Sangh, Central Committee- Kathmandu Mina Baram

Jyoti Baram

Rita Baram

Tara Baram

Uma Baram

Bal Kumari Baram

Kopila Baram

Gita Baram

Trenjilee Baram

Sabitri Baram

Ram Maya Baram

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Vice-secretary

Treasurer

Vice –Treasurer

Member

Member

Member

Member

Member

 

9841-123217

9849-516745

9849-514906

9841-541861

9849-612221

 

9849306245

9849534904

9860204047

9806738458

 

 

 

 

tarabaram@yahoo.com

34 Nepal Thami Mahila Samaj, Central Committee-Kathmandu Nanu Thami

Goma Thami

Shanti Thami

Sushila Thami

Anita Thami

Renuka Thami

Parbati  Thami

 

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

 

9813144499/9860373263

9840579407

9741228801

9825894457

98611011387

98611139905

 

 

nanu.thami@yahoo.com
35 Nepal Yolmo Woman Association, Central Committee-Kathmandu Lhatin Dolma Lama

Phurbu Diki Lamini

Lmo Lama Yolmopa

Dolma Yangchen Yolmopa

Muna Yolmopa

Buddha Maya Yolmopa

Singkimpla Yolmopa

Purnima Yolmopa

Maya Yolmopa

Phurba Gyalmo Yolmopa

Kamala Yolmopa

Chairperson

Vice-chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Vice Secretary

Treasurer

Vice – Treasurer

Member

Member

Member

Member

9803608053

9818691511

9840361299

98601584406/9813159089

9841352069

 

9808302746

9803573135

 

 

 

 

 

Buddhamaya14@gmail.com

36 Surel Jati Mahila Utthan Samaj Saraswati Surel

Radhika Surel

Pramila Surel

Chini Maya Surel

Sita Surel

Bhimmaya Surel

Anjana Surel

Kalyani Surel

Devimaya Surel

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Vice-Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

 

9621152478/9614963026

 

 

 

9821152587

 

 

 

 

 
37 Nepal Jhagad Mahila Sangh Sunita Uraw

Rajkumari Uraw

Rita Uraw

Manju Uraw

Saraswati Uraw

Deepa Devi Uraw

Mamta Uraw

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Vice-Secretary

Treasurer

Member

Member

   
38 Nepal Bote Janajati Mahila Sangh Bina   Bhote

Parbati Devi Bhote

Pema Gurung(Bhote)

Chhiringchhuti Kuwar(Bhote)

Tani Thapa ( Bhote)

Hiukala Gurung(Bhote)

Dhansara Gurung(Bhote)

Nandi Budha(Bhote)

Domas Bista (Bhote)

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Vice-Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

 

9845144873  
39 Nepal Darai Mahila Samaj Bindu Darai

Deepakumari darai

Laxmidevi Darai

Laxmi Darai

Niru Darai

Pampha Darai

Maiyakumari Darai

 

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Member

 

9845840582  
40 Kusunda Mahila Bikash Samaj Nepal Kamala Kusunda

Yamkumari Kusunda

Phani Kusunda

Asmita Kusunda

Sangita Kusunda

Sharmila Kusunda

Shanti Kusunda

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

 

 

9868620244  
41 Bankariya Mahila Bikash Sangh  Santa Maya Bankariya

Lalmaya Bankariya

Bimala Bankariya

Santamaya Bankariya

Kanchhi Maya Bankariya

Thulimaya Bankariya

Parbati Bankariya

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

 

 

9860381794  
42 Tokpegola Mahila Samaj Sewa Samiti Lakpa Hise Sherpa

Tendila Sherpa

Bhutiya Sherpa

Pemba Phuti Sherpa

Fhumjong, Sherpa

Lakpa Sherpa

Pasang Sherpa

Nangsang Sherpa

Lakpa Sherpa

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Vice – Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

9813405123  
43 Nepal Bote Mahila Samaj Bina Bote

Chandra Kala Bote

Rachana Bote

Sarada Bote

Gita Bote

Sarita Bote

Laxmi Bote

Indira Bote

Chairperson

Vice-chairperson

Secretary

Treasurer

Member

Member

Member

Adviser

9845144873

9810062627

9823085981

9821111899

 

 

 

9845156317